הרב יהודה לוי
משמש כסגן ראש ישיבה-ניהולי. למד בישיבה הגבוהה בימית ובעטרת כהנים. הוסמך לרבנות בכולל "מדרש הרמבם". סיים לימודי הוראה במכון הרצוג. משמש כרב בית הכנסת הספרדי בישוב מצפה יריחו.
הרב זהר מיכאלי
ר"מ בישיבה מיום היווסדה. למד בכפר הרוא"ה, ונעשה תלמיד מובהק של ראש הישיבה שליט"א וזכה ללמוד מפיו את כל התלמוד הבבלי ותחומים נוספים. הוסמך לרבנות ע"י הרב שפירא זצ"ל, והראשון לציון הרב אליהו זצ"ל
הרב מאיר לובין
ר"מ בישיבה. גר בשכונת גילה. מכהן כרב בית כנסת. הוסמך לרבנות ע"י הרב מרדכי אליהו. הרב מלמד בישיבה משנותיה הראשונות, ושימש אז כרב להלכה. הביע נכונות להשיב לשאלות מהאתר.
הרב אלון בן נתן
עלה בגפו בצעירותו ממרוקו ולמד בכפר הרוא"ה, חבר לקבוצה הראשונה שסיימה את הש"ס. השלים את לימודיו בישיבת מרכז הרב והוסמך ע"י הרב אליהו זצ"ל לרבנות. משמש כר"מ בישיבה כבר שנים רבות. מתגורר בירושלים
הרב יצחק סבתו
למד בישיבה התיכונית והגבוהה במצפה יריחו. שימש כרב גרעין רמת השרון. עתה משמש כסגן ראש הישיבה - חינוכי וכר"מ שיעור א' . בנוסף הרב משמש כיו"ר גרעין תורני
הרב עדי אזולאי
ר"מ בישיבה. למד בישיבה התיכונית ב"נווה הרצוג". לאחר מכן למד שנה בישיבת הכותל. עבר לישיבת מאור טוביה, והוסמך לרבנות בכולל ישועת יום טוב. מתגורר בישוב מצפה יריחו.
הרב מנחם באב"ד
חבר בהנהלה החינוכית. ר"מ בישיבה. למד בישיבה התיכונית מחזור ד'. המשיך לישיבה הגבוהה וסיים ש"ס גמרא. למד בכולל "ישועת יום טוב". הוסמך לרבנות ע"י הרב שלמה עמאר . ומתגורר בישוב מצפה יריחו
הרב ישועה רטבי
ר"מ בישיבה. למד בישיבה התיכונית-מחזור ג' המשיך לישיבה הגבוהה וסיים ש"ס. הוסמך לרבנות עיר בכולל ישועת יו"ט היה ר"מ למשנה בישיבה מתגורר במצפה יריחו
הרב שלמה פייג
ר"מ בישיבה.הרב עלה לארץ מצרפת והגיע ללמוד בישיבה התיכונית בכיתה י מחזור ד המשיך לישיבה הגבוהה מאור טוביה שם סיים את הש"ס מתגורר בישוב.
הרב בועז באדי
מנהל התיכון. בוגר מחזור א' של הישיבה התיכונית. המשיך את לימודיו בישיבה הגבוהה, בה סיים את הש"ס. הוסמך לרבנות בכולל 'ישועת יום טוב'. נוסף על ניהול התיכון הינו משמש כמורה למתמטיקה. מתגורר בכוכב יעקב.
הרב אריאל מורה
חבר בהנהלה חינוכית. משמש כמנהל פנימייה ורכז הדרכה. למד בישיבה התיכונית במצפה יריחו והמשיך לישיבה הגבוהה. שימש בישיבה כר"מ. את שירותו הצבאי עשה במסגרת ההסדר. גר במצפה יריחו.
הרב עדיאל כהן
ר"מ בישיבה. בוגר מחזור ד של הישיבה התיכונית. המשיך את לימודיו בישיבה הגבוהה, בה סיים את הש"ס, ולן בעומקה של הלכה עוד למעלה מעשור שנים. מתגורר בישוב מצפה יריחו
הרב אלחנן סבתו
משמש כנושא ונותן בישיבה התיכונית. בוגר מחזור ו של הישיבה התיכונית. המשיך את לימודיו בישיבה הגבוהה, בה סיים את הש"ס. ולן בעומקה של הלכה עוד למעלה