התכנית החינוכית

מוגש לפניכם הרציונל והבסיס לתוכניות החינוכיות של הישיבה התיכונית נתיבות יוסף. בסוף העמוד מצורף התוכנית בפו